Om

Ravndal Rådgiving AS
Org nr 912 809 781

trinelise_ravndal
Kontakt
Trine-Lise Ravndal Evensen
Mobil: 488 99 552
E-post: tl@ravndalradgivning.no
LinkedIn profil: Ravndal Rådgivning

 

Jeg har jobbet med rekruttering de siste ni årene. I denne perioden har jeg vært med å løse ulike type stillinger, fra lederposisjoner til fagspesialister. Uansett hvilken posisjon man skal fylle så er grunnprinsippet det samme; Definere behov, for så å finne rett kompetanse i kombinasjon med de rette egenskapene.

De siste seks årene har jeg fokusert en del av min innsats mot teknisk sektor. Jeg har derfor erfaring med å sette meg inn i komplekse tekniske posisjoner og prosesser som krever headhunting. Gode metoder for seleksjon og kunnskap om bruk av relevante verktøy er fundamentet i alle rekrutteringsprosesser jeg engasjerer meg i.

Rekruttering er et håndverk og det finnes en del forskning knyttet til fagfeltet jeg er opptatt av å benytte meg av. Som rådgiver tror jeg det er viktig at de rådene man gir er basert på kunnskap og ikke enkel synsing. Min nysgjerrighet på fag og forskning har ført til at jeg nylig gjennomført et masterprogram på BI i Lederutvikling og er for tiden i gang med et tilsvarende program i Human Relation Management.

Til syvende og sist handler rekruttering om mennesker. Jeg tror det er viktig å ha fokus på at prosessen skal hvile på et etisk fundament, slik at de som deltar føler seg rettferdig behandlet og godt ivaretatt.