Tjenester

Rekruttering

Gjennom kunnskap om faget og mine erfaringer har jeg lært meg håndverket. Jeg er opptatt av å benytte gode verktøy og den forskningen som er tilgjengelig for å sikre hensiktsmessige prosesser. Jeg er sertifisert på flere testverktøy og har kunnskap om de teoriene som ligger til grunn for bruk av disse. Jeg har satt meg inn i de etiske retningslinjene for bruk av tester, og er opptatt av å ivareta både kunden og kandidatens integritet i alt jeg gjør som rådgiver.

En rekrutteringsprosess kan grovt sett deles i to:

Administrasjon

Selve administrasjonen og den praktiske gjennomføringen av prosessen skaper rammer for fremdrift og seleksjon.

Typiske administrasjonsoppgaver er:

 • Behovsanalyse og kravspesifikasjon
 • Annonse og medieplan
 • Behandle søkermasse
 • Utarbeide nødvendige dokumenter
 • Administrere og gjennomføre intervju
 • Teste og tilbakelese
 • Innhente referanser
 • Holde løpende dialog med kandidater

Å administrere en rekrutteringsprosess er relativt enkelt. Å gjennomføre den på en slik måte at det tilfører noe betydningsfullt til beslutningsprosessen krever kunnskap og erfaring. Vi som mennesker har en del naturlige svakheter i beslutningsammenheng. Gjennom god praksis, kjennskap til fallgruver og relevant teoretisk grunnlag kan risikoen minimeres.

Relevant teoretisk kunnskap:

 • Kjennskap til relevant forskning
 • Utfordringer knyttet til intervju og hvordan man gjennomfører på best mulig måte
 • Klassiske fallgruver
 • Kunnskap om testing, psykometri og etiske retningslinjer
 • Kunnskap om teoretisk grunnlag for effektiv ledelse og personlige forutsettinger
 • Kompetanse knyttet til HR faget

Rådgivning

I tillegg til fulle rekrutteringsprosesser så stiller jeg meg tilgjengelig for rådgivningsoppdrag, management for hire og foredrag. Jeg skreddersyr og tilpasser tjenestene ut fra behov og situasjon der det er naturlig. Min holdning til alt jeg foretar meg som rådgiver er at det skal fundamenteres i forskning og rådende teorier så langt det er mulig.